iMunis eDeska

Městská část Praha-Satalice

Úřední deska – Stav k 9. 12. 2018 20:52:02

Nalezeno 13 záznamů.Poslední změna: 7.12.2018 14:02:39

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Celostátní sbírka null Tisková zpráva SMSČR 30.8.2018 31.12.2018   dokument PDF (347 kB)
Granty HMP "Program na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019 (s ukončením realizace v r. 2020) 773/2018 MČPSAT Granty hlavního měst MHMP odbor ochrany p 31.10.2018 8.1.2019 31.10.2018 dokument PDF (2,8 MB)
Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2019 Roz HČ 2019 Rozpočet MČ Praha-Satalice 30.11.2018 18.12.2018 30.11.2018 dokument PDF (664 kB)
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 Roz SC 2019 Rozpočet MČ Praha-Satalice 30.11.2018 18.12.2018 30.11.2018 dokument PDF (98 kB)
Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019 Roz VHČ 2019 Rozpočet MČ Praha-Satalice 30.11.2018 18.12.2018 30.11.2018 dokument PDF (113 kB)
poskytnutí informací dle z. 106/1999 863/2018 poskytnutí informace MČ Praha-Satalice 7.12.2018 23.12.2018 7.12.2018 dokument PDF (443 kB)
poskytnutí informací dle z. 106/1999 862/2018 poskytnutí informace MČ Praha-Satalice 7.12.2018 23.12.2018 7.12.2018 dokument PDF (267 kB)
Rozpočtové opatření č.9_2018 RO 9_2018 Rozpočtové opatření MČ Praha-Satalice 20.11.2018 31.3.2019 20.11.2018 dokument PDF (112 kB)
Rozpočtové opatření 10_2018 RO 10_2018 Rozpočtové opatření MČ Praha-Satalice 20.11.2018 31.3.2019 20.11.2018 dokument PDF (193 kB)
Svolání zasedání ZMČ Praha- Satalice ZMČ/2/2018 Svolávám MČ Praha-Satalice 30.11.2018 19.12.2018 30.11.2018 dokument PDF (194 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 782/2018 MČPSAT Veřejná vyhláška MHMP odbor územního 5.11.2018 21.12.2018 5.11.2018 dokument PDF (590 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice HS/860 VS MČ Praha-Satalice 2.7.2018 3.7.2021   dokument PDF (1 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice HS/861 VS MČ Praha-Satalice 9.7.2018 9.7.2021   dokument PDF (1,1 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.