iMunis eDeska

Městská část Praha-Satalice

Úřední deska – Stav k 17. 11. 2018 22:48:12

Nalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 7.11.2018 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výběrové řízení - vedoucí Komunitního centra VŘ 12102018 Výběrové řízení MČ Praha-Satalice 12.10.2018     dokument PDF (0,8 MB)
Celostátní sbírka null Tisková zpráva SMSČR 30.8.2018 31.12.2018   dokument PDF (347 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice HS/861 VS MČ Praha-Satalice 9.7.2018 9.7.2021   dokument PDF (1,1 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice HS/860 VS MČ Praha-Satalice 2.7.2018 3.7.2021   dokument PDF (1 MB)
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 782/2018 MČPSAT Veřejná vyhláška MHMP odbor územního 5.11.2018 21.12.2018 5.11.2018 dokument PDF (590 kB)
Záměr č. 16/2018 na pronájem bytu č. 1 záměr č. 16/2018 záměr MČ Praha-Satalice 1.11.2018 19.11.2018 1.11.2018 dokument PDF (468 kB)
Granty HMP "Program na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019 (s ukončením realizace v r. 2020) 773/2018 MČPSAT Granty hlavního měst MHMP odbor ochrany p 31.10.2018 8.1.2019 31.10.2018 dokument PDF (2,8 MB)
Návrh na zasedání zastupitelstva 1.11.2018 ZMČ 1/2018 Návrhy usnesení MČ Praha-Satalice 27.10.2018   27.10.2018 dokument PDF (1,2 MB)
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 744/2018 MČPSAT Veřejná vyhláška MHMP odbor územního 24.10.2018 23.11.2018 24.10.2018 dokument PDF (661 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00 742/2018 MČPSAT Veřejná vyhláška MHMP odbor územního 22.10.2018 29.11.2018 22.10.2018 dokument PDF (597 kB)
Vyhlášení Programů celoměstské podpory vzdělávání na územíHMP prorok 2019 626/2018 MČPSAT Vyhlášení progrmu ce MHMP odbor školství 22.8.2018 20.11.2018 22.8.2018 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.