iMunis eDeska

Městská část Praha-Satalice

Úřední deska – Detail

Záměr č. 13/2021 na odkup pozemku parc. č. 939/65 o výměře 3.312 m2 v k. ú. Satalice

Značka: Záměr 13/2021 Zveřejněno od: 18.11.2021 11:13:37 Zveřejnit do: 6.12.2021 8:05:09 Typ: záměr Původce: MČ Praha-Satalice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 110 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – MČ Praha-Satalice

Vyvěšeno od: 18.11.2021
Vyvěšeno do: 6.12.2021

Úřední deska – Městská část Praha-Satalice

Vyvěšeno od: 18.11.2021
Má být vyvěšeno do: 6.12.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 18.11.2021 11:13:37
Do: 6.12.2021 8:05:09

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.