iMunis eDeska

Městská část Praha-Satalice

Úřední deska – Detail

Záměr č. 14/2021 na odkup pozemku parc. č. 521/18 o výměře 272 m2 v k. ú. Satalice

Značka: Záměr 14/2021 Zveřejněno od: 18.11.2021 11:22:12 Zveřejnit do: 6.12.2021 8:07:32 Typ: záměr Původce: MČ Praha-Satalice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 105 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – MČ Praha-Satalice

Vyvěšeno od: 18.11.2021
Vyvěšeno do: 6.12.2021

Úřední deska – Městská část Praha-Satalice

Vyvěšeno od: 18.11.2021
Má být vyvěšeno do: 6.12.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 18.11.2021 11:22:12
Do: 6.12.2021 8:07:32

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.